رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج بیستم و بیست و یکم آذرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج بیستم و بیست و یکم آذرماه

خانم شمیسه زحمدوست از قاین  مبلغ:300000ریال  

آقای محمد رضا واحدی از قاین     مبلغ:350000ریال