جهش تولید | دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

برندگان برنامه رادیو یی " سر سال نو " از یکم لغایت چهارم فروردین ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه رادیو یی " سر سال نو " از یکم لغایت چهارم فروردین ماه

راضیه جعفری    از بیرجند

مسلم صادقی   از شاهرخت

مریم نظرزاده     از اسلامیه فردوس

نازیلا براتی        از بیرجند