سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

برندگان برنامه رادیویی اسپلونک هشتم و پانزدهم شهریور ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه رادیویی اسپلونک هشتم و پانزدهم شهریور ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

اسپلونک حضوری

صدیقه یعقوبی

صادق یعقوبی

بیرجند

بیرجند

اسپلونک حضوری

محمد علی دهدار

سکینه بخشی

بیرجند

بیرجند