سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه رادیویی ابیست و سوم لغایت بیست و نهم شهریور ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه رادیویی ابیست و سوم لغایت بیست و نهم شهریور ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

آدرس

تامین کننده جایزه

اسپلونک (تلفنی)

محمد علی براتی

فیزیک درمیان

صدا وسیمای خراسان جنوبی

اسپلونک (تلفنی)

فاطمه خسروی

نوقاب هندوالان

صدا وسیمای خراسان جنوبی

نماشم

جمیله خسروی

زارگز

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

طیبه نور محمدی

بَرَک

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

حجت الهام بخش

بشرویه

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

علی اصغر خرمی

؟

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محمد مزاری

بیرجند

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

خانم خیر النساء حق پرست

دیهوک

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

زهرا مبارکی

نیگ سربیشه

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

ماندگار نظر زاده

فردوس

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

فاطمه نوابی

چناران

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

لیلی نور محمدی

نهبندان

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محمد علی رنجبر

قاین

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس

نماشم

محسن حمامی زاده

بشرویه

امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس