سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه دشت بهشت ( ویژه دفاع مقدس ) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه دشت بهشت ( ویژه دفاع مقدس )

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

فاطمه کاهنی

محسن رسته

فرشته شفیعی

ملیحه قاسمی

جواد قاسمی

طاهر زبیدیان

زهرا مودی

ابوالفضل قاسمی پور

قاسم زینلی

محبوبه حسین زاده

جواد کوچی

میثم علی آبادی

مریم ادره

آرزو سفید روز

علیرضا فلاحی

محمد یزدان جو

محمد دلیری

مصطفی علی آبادی

علی اکبر محسنی

محمد حسینی