سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

برندگان برنامه باغ شرقی 5 الی 21 اسفند 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 5 الی 21 اسفند 95

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر/ روستا

عبدالرحیم اسراری

95/12/05

دره چرم

موسی سفیدرو

95/12/06

تیغدر

نرگس قدسی نیا

95/12/07

معصوم آباد

فاطمه باقرزاده

95/12/08

آرین شهر

منصوره موسایی

95/12/09

نهبندان

محمد قاسمی

95/12/10

بیرجند

رضا محمدی

95/12/14

بیرجند

فرشته یکه خوانی

95/12/15

بیرجند

محمد علی جهاندیده

95/12/16

قاین

سید محمد علی جعفری

95/12/17

بیرجند

بهاره حسین زاده

95/12/18

بیرجند

حجت محمدی

95/12/20

لانو

محمدعلی حجی اسماعیل زاده

95/12/21

سرایان