جهش تولید | جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹

برندگان برنامه باغ شرقی 4 الی 13 فروردین ۹۶ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 4 الی 13 فروردین ۹۶

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر /  روستا

سید علی مهیار امیرآبادی زاده

96/01/04

امیرآباد

سید اسماعیل حسینی

96/01/05

اسفدن

احمد حاجی زاده

96/01/06

بیرجند

محبوبه زارعتکار

96/01/07

بیرجند

مهدیه زراعتکار

96/01/08

بیرجند

علی صفایی

96/01/09

بیرجند

زینب دهقانی

96/01/10

 

سجاد عبادی نسب

96/01/11

بیرجند

قاسم فعله

96/01/13

بیرجند