رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برندگان برنامه باغ شرقی 26 دی الی 11 بهمن 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 26 دی الی 11 بهمن 95

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر / روستا

فاطمه محسنی پور

95/10/26

بیرجند

غلامرضا حسینی

95/10/27

بیرجند

منصوره مزگی نژاد

95/10/28

بیرجند

زهره جهاندیده

95/10/29

گزنو

محمد حسین قبادی

95/10/30

قومنجان

فاطمه مردانی

95/11/02

 

بهمن یوسفی

95/11/03

سرایان

مینا مردانی

95/11/04

بیرجند

اویس یعقوبی

95/11/05

طبس مسینا

مهدی ایمانی

95/11/06

بیرجند

ایمان رحمان پور

95/11/07

بیرجند

مریم اکبری

95/11/08

جوخواه

صغری صفایی

95/11/09

روستای مرکه

شیرمهنجی

95/11/10

بیرجند

علیرضا مرادی

95/11/11

بیرجند