سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

برندگان برنامه باغ شرقی 23 الی 31 اردیبهشت ۹۶ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 23 الی 31 اردیبهشت ۹۶

نام ونام خانوادگی

تاریخ مسابقه

شهر / روستا

زینب بصیرانی مقدم

96/2/23

خوسف

سکینه کاوسی

96/2/24

نوقاب هندوالان

حامد حجاریان

96/2/25

بیرجند

رضا زنگویی

96/2/26

بیرجند

سید حسین  نجفی

96/2/27

بیرجند

علی خسروی

96/2/28

بیرجند

حسین حیدری

96/2/30

بیرجند

مهدیه میرزایی

96/2/31

بیرجند