جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹

برندگان برنامه باغ شرقی 11 الی 23 بهمن ۹۵ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 11 الی 23 بهمن ۹۵

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر /  روستا

رضا سلجوقی

95/11/12

بیرجند

بهاره درویشی

95/11/13

طبس مسینا

معصومه دهقان

95/11/14

 

معصومه براتی

95/11/15

بیرجند

حمید رضا عباسی

95/11/16

بیرجند

خدیجه جمشیدی

95/11/17

بیرجند

مهدیه شاهد

95/11/18

بیرجند

علیرضا احمدی

95/11/19

بیرجند

فاطمه صالحی

95/11/20

بیرجند

علی اکبر صفایی

95/11/21

بیرجند

زهرا جمهوری

95/11/23

بیرجند