سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 31 مرداد ۹۶ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 31 مرداد ۹۶

نام برنامه : باغ شرقی
 • سید رضا حسینی – بیرجند (96/5/1)
 • جواد زارعی موسویه - قاین(96/5/2)
 • مریم قربانی نژاد –خسرو آباد درمیان(96/5/3)
 • اسماعیل خسروی - نوغاب(96/5/4)
 • صادق شمالی - بیرجند(96/5/6)
 • سمانه مشتاقی – آرین شهر (96/5/7)
 • امیر رضا حسنی – فردوس (96/5/8)
 • حسن سعادت خواه – اسفدن (96/5/9)
 • الهه میرزایی – باغستان علیا (96/5/10)
 • علی اکبر تنومند زاده -بیرجند(96/5/11)
 • صدیقه غلامی پور - بشرویه (96/5/12)
 • غلامرضا براتی – اسفدن (96/5/13)
 • طوبی بازگرد – آرین شهر (96/5/14)
 • محمود بوستانی – درمیان (96/5/15)
 • مهدیه زنگویی – نهبندان (96/5/16)
 • هاجر امانی – فندخت(96/5/17)
 • مائده سادات سیدی –باغستان علیا(96/5/18)
 • محمد امین استاد – اسلامیه (96/5/19)
 • مریم چدنی - بیرجند(96/5/20)
 • امین موسایی – اسفدن (96/5/21)
 • مرضیه علیپور – بیرجند (96/5/22)
 • صفر چوبدست – اسفزار(96/5/23)
 • مرضیه رضایی - بیرجند(96/5/24)
 • مرضیه بخشی فردوس (96/5/25)
 • غلامرضا محسنی (96/5/26)
 • مریم فرخ پور – بشرویه (96/5/27)
 • حجت ا... ذوالفقاری - بیرجند(96/5/28)
 • فریبا حسنی - بیرجند(96/5/29)
 • سمیرا عاطفی فر-بیرجند(96/5/30)