جهش تولید | جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 31 شهریور ۹۶ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 31 شهریور ۹۶

نام برنامه : باغ شرقی
 • لیلا خداشناس برکوه(96/6/1)
 • جمال یوسفی – سرایان (96/6/2)
 • حسن رضایی شیرخنگ - بیرجند(96/6/3)
 • حلیمه محمودی – حاجی آباد (96/6/4)
 • فاطمه محمد دوست – بیرجند (96/6/5)
 • راضیه اخلاقی – خوسف (96/6/6)
 • فاطمه میغانی – بیرجند (96/6/8)
 • راضیه رضایی – بیرجند (96/6/10)
 • رضا مرادی مقدم-طبس گلشن(96/6/11)
 • جواد الهی –دستگرد (96/6/12)
 • طوبی قربانی نژاد -بیرجند(96/6/13)
 • شهربانو قاسمی – سربیشه (96/6/14)
 • بتول داوری - بیرجند (96/6/15)
 • رمضان سهرابی – نهبندان (96/6/19)
 • صغری یزدانی – مرکه (96/6/16)
 • وحید حسین زاده -بیرجند(96/6/24)
 • عشرت سمویی (96/6/25)
 • فاطمه زهرا پردلی - بیرجند(96/6/17)
 • تکتم محسنی پور – بیرجند (96/6/18)
 • عقیل حسین زاده –طبس گلشن(96/6/26)
 • محمد خرمی – خوسف (96/6/27)
 • جواد سببی -فردوس(96/6/28)
 • سمیرا حاجی پور -بیرجند(96/6/29)
 • حمید قربانی - خسروآباد(96/6/30)
 • لیلا حیدری - بیرجند(96/6/31)