جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 25 دی 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 25 دی 95

نام  و نام خانوادگی

تاریخ برنامه

شهر / روستا

محمد رحمتی

95/10/02

خوسف

گلثوم علیپور

95/10/03

بیرجند

کاظم نخعی پور

95/10/04

زیدر

فاطمه هرمزی

95/10/05

نوغاب

عباس صفایی

95/10/09

بیرجند

خانم سلطانی

95/10/10

نهبندان

خانم فاطمی

95/10/11

ارسک

امیر تنومند

95/10/12

قاین

موسی سفید رو

95/10/13

تیغدر

غلامحسین مرادی

95/10/14

بیرجند

فاطمه حقیقی

95/10/15

بیرجند

سکینه صفایی

95/10/17

بیرجند

مسعود سلطانی

95/10/18

بیرجند

طاهره خلوتی

95/10/23

سرایان

فهیمه یعقوبی

95/10/24

طبس مسینا

محمود عبدی

95/10/25

بشرویه