سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

برندگان برنامه اسپلونک چهارم لغایت هشتم شهریور ماه - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه اسپلونک چهارم لغایت هشتم شهریور ماه

نام برنامه

نام و نام خانوادگی

شهرستان

شهر

روستا

تامین کننده جایزه

اسپلونک تلفنی

زینب بخشی

نهبندان

نهبندان

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک تلفنی

زهرا فتحی

بیرجند

بیرجند

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی

اسپلونک تلفنی

سید احمد سجادی فر

بیرجند

بیرجند

-

صدا و سیمای خراسان جنوبی