جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

برنامه رادیویی "نسیم شرق" - نمایش محتوای صدا

 

 

برنامه رادیویی "نسیم شرق"

برنامه رادیویی"نسیم شرق" ابتکار رادیوهای استانهای شرق کشور برای فصل تابستان است که به منظور معرفی فرهنگ مردم شرق نشین کشور در ابتکاری عملی به پخش برنامه های رادیویی به صورت اجرای مشترک می پردازد.

این برنامه هر هفته جمعه از یکی از استانهای خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان و یا کرما به صورت اجرای مشترک پخش و از دو استان دیگر تقویت می شود.

این برنامه  هر جمعه ساعت ۱۸:۱۵ به مدت ۹۰ دقیقه پخش و از دو مرکز دیگر تقویت می شود.

تهیه کننده خراسان جنوبی در این برنامه:احمد حسینی مقدم 
شماره تلفن ارتباط با برنامه : ۳۲۱۶۲۶۱۱_۳۲۱۶۲۶۱۰
شماره پیامک :۳۰۰۰۰۵۶۶