جهش تولید | جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹

برقراری ارتباط زنده رادیویی صدای خاوران با شبکه های سراسری در روز جهانی قدس - نمایش محتوای خبر

 

 

برقراری ارتباط زنده رادیویی صدای خاوران با شبکه های سراسری در روز جهانی قدس

برقراری ارتباط زنده رادیویی صدای خاوران با شبکه های سراسری در روز جهانی قدس

رادیو خراسان جنوبی در روز جهانی قدس، هجدهم خرداد ماه جاری ،به مدت 46 دقیقه با شبکه های سراسری و مراکز استانها ارتباط برقرار کرد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی،

صدای خراسان جنوبی به مدت 29 دقیقه به مناسبت روز قدس ، با شبکه های سراسری ارتباط گزارشی زنده، گزارشی ضبطی و استودیویی برقرار کرد.

برقراری ارتباط گزارشی زنده با شبکه های جوان ،معارف ،سلامت و گفتگو به مدت 20 دقیقه، برقراری ارتباط با شبکه ورزش به مدت 4 دقیقه به صورت ارتباط استودیویی و برقراری ارتباط گزارشی ضبطی با شبکه فرهنگ به مدت 5 دقیقه توسط صدای استان انجام شد.
همچنین صدای استان با برقراری 17 دقیقه ارتباط گزارشی با مراکز استانهای کشور از جمله مراکز استانهای ایلام،مرکزی،خراسان رضوی و فارس در روز جهانی قدس ، پا به پای سایر مراکز استانهای کشور برای پاسداشت این روز پیش رفت.