رونق تولید ملی | جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

بررسی موضوع واگذاری زمین تجاری به مالکان زمین های حاشیه میدان "سفیرامید" - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی موضوع واگذاری زمین تجاری به مالکان زمین های حاشیه میدان "سفیرامید"

جلسه شورای شهر بیرجند به بررسی موضوع واگذاری زمین تجاری به مالکان زمین های حاشیه میدان "سفیرامید" پرداخت.

موضوع واگذاری زمین تجاری به مالکان زمین های حاشیه میدان "سفیرامید" بررسی شد.

در جلسه روز شنبه (6شهریور)شورای شهر، موضوع واگذاری زمین تجاری به مالکان زمین های حاشیه میدان "سفیرامید" که بخشی از ملکشان در طرح بازگشایی معبر انتهای نارنج قرار گرفته است بررسی شد.

همچنین مقرر شد طرح ایجاد ایستگاه مشاوره مذهبی، روانشناسی و سلامت در شش پارک شهر به صورت آزمایشی و به مدت یکماه اجرا شود.

هزینه هر ماه اداره این ایستگاه ها 5 میلیون تومان است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی