سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

برداشت بیش از 30 هزار تن علوفه از مراتع استان - نمایش محتوای خبر

 

 

برداشت بیش از 30 هزار تن علوفه از مراتع استان

30 هزار تن علوفه امسال به ارزش 137 میلیارد ریال از مراتع خراسان جنوبی برداشت شد.

آقای شریفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت : امسال 345 هزار واحد دامی متعلق به 6 هزار و 250 خانوار دامدار روستایی و عشایری در مدت 54 روز از 425 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان مراتع بهره برداری کردند.

خراسان جنوبی با 9 میلیون و 538 هزار و 800 هکتار، حـدود  شش درصـد از مساحت كشـور را بخود اختصـاص داده است كه 9 میلیون و 40 هزار و 298 هکتار آن را  عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند.