جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

برخورداری بیش از 100 هزار مشترک از نعمت برق - نمایش محتوای خبر

 

 

برخورداری بیش از 100 هزار مشترک از نعمت برق

بیش از 100 هزار مشترک از نعمت برق برخوردار هستند.

111هزار و 108 مشترک در مناطق شهری و روستايی از نعمت نيروی برق برخوردار هستند .

برزگر ، مدير توزيع برق بيرجند با بيان اينکه تعداد  88 هزار 177 مشترک شهری و 22هزار و 69 از مشترکان ، روستايی هستند گفت: از اين تعداد 79 درصد مشترکان شهري ، 20 درصد روستايي و يک درصد مشترک صنعتي است.

برزگر افزود : ميزان مصرف انرژی برق مشترکان خانگي 8/34 درصد ، عمومی 16 درصد، کشاورزی 12 درصد، صنعت 5.24 درصد و 3/9 درصد در تجاری است.

وی گفت: 37 درصد انرژی برق شهرستان بيرجند در بخش صنعت وکشاورزی مصرف می شود.

مدير توزيع برق بيرجند اضافه کرد: در حال حاضر 222 روستا در شهرستان با حدود 88 هزار و276 خانوار جمعيت به شبکه سراسری برق متصل است.

مدير توزيع برق بيرجند اظهار کرد: در حال حاضر تأمين برق شهرستان و روستا ها اطراف از طريق 4پست توزيع برق تأمين مي شود.

برزگر قدرت اين پست ها را 180 مگاوات آمپر عنوان کرد و افزود: اين ميزان انرژی برق از طريق 25 فيدر بار 87 مگاوات بين مشترکين شهری و روستايی شهرستان بيرجند توزيع می شود.

وی با اشاره به اينکه ميزان انرژی برق از طريق يک هزار و 129 کيلومتر شبکه فشار متوسط ،يک هزار و 83 کيلومتر شبکه فشار ضعيف و يک هزار 600 دستگاه پست توزيع در اختيار مشترکان قرار می گيرد ، تصریح کرد : سالانه حدود 6 هزار انشعاب جديد از سطح شهر بيرجند واگذار می شود که بخش عمده از اين انشعابات از شبکه های موجود تأمين می شود .

منبع : وب سایت باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی