رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

بدهی 8 میلیارد تومانی مردم به شهرداری بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

بدهی 8 میلیارد تومانی مردم به شهرداری بیرجند

مردم بیرجند 8 میلیارد تومان به شهرداری این شهر بدهکارند.

مردم بیرجند 8 میلیارد تومان به شهرداری این شهر بدهکارند.  این بدهکاری بابت پرداخت نکردن عوارض نوسازی است.

محمدیان، مشاور شهردار بیرجند گفت: 4 میلیارد و 600 میلیون تومان از این بدهکاری مربوط به پرداخت نکردن عوارض نوسازی امسال و 3 میلیارد و 400  میلیون تومان دیگر، مربوط به بدهی های عوارض نوسازی پارسال است.

آقای محمدیان از مردم خواست عوارض نوسازی را به موقع پرداخت کنند تا شهرداری بتواند خدمات شهری بیشتر و مطلوبتری به آنان ارائه کند.  

عوارض نوسازی سالی یکبار از شهروندان دریافت می شود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی