جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

با کاروان نیزه

با کاروان نیزه


    

 

كتاب « با کاروان نیزه » تركيب ‌بند عاشورايي است كه عليرضا قزوه ، شاعر مذهبي و انقلابي آن را در چهارده بند سروده است . كتاب با مقدمه‌اي از استاد علي معلم دامغاني شروع شده است . این کتاب ، یک ترکیب‌بند معمولی نیست ؛ روضه‌ای است پر سوز و گداز . این شعر با نظر و تاثیری از ترکیب‌بند مشهور محتشم کاشانی و عمان همراه است . شاعر در این ترکیب بند ، گریزها و تلمیحات زیبایی به وقایع عاشورا و آثار دیگر شاعران نیز دارد . دوازدهمین بند از این کتاب چنین است : گودالِ قتلگاه ، پُر از بوی سیب بود تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود سرها رسید از پیِ هم ، مثل سیبِ سُرخ اول سری که رفت به کوفه «حبیب « بود مولا نوشته بود ، بیا ای حبیبِ ما تنها همین ، چقدر پیامش غریب بود مولا نوشته بود : بیا دیر می‌شود آخر حبیب را ، زِ شهادت نصیب بود کتاب با کاروان نیزه را انتشارات سوره مهر در 48 صفحه منتشر کرده است .