جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

بانوان شمشیرباز استان در مصاف حریفان کشوری - نمایش محتوای خبر

 

 

بانوان شمشیرباز استان در مصاف حریفان کشوری

بانوان شمشیرباز استان به مصاف حریفان کشوری خود می روند.

شیرین حسین آبادی، کیمیا و مبینا فلکی در بخش اسلحه اپه به نمایندگی از خراسان جنوبی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بانوان، شرکت می کنند.

این مسابقات با حضور 15 استان از امروز به مدت 2 روز در سالن شهید شیرودی تهران برگزار می شود.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی