جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

بازی با پاستل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی با پاستل

 

در بین فعالیتهای کودک نقاشی بسیار مهم است ، چون تماماً از درون کودک سرچشمه می گیرد و آنها فعالیتهای خود را با آن شروع می کنند و این می تواند یک سوال اساسی را در ذهن ما ایجاد کند که پاسخ به آن بسیاری از مسیر ها را برای ما روشن می نماید . والدین و مربیان نباید با دخالت از روی ناآگاهی در کار کودک و با آموزش و یا تصحیح نقاشی او، این روند تخلیه روانی را تخریب کنند. آنها با این کار روزنه ی خروجی ذهن کودک را می بندد و موجب انباشتگی ذهن او می شوند که این باعث بروز عوارضی است که عمل "خود درمانی" را قطع می کند .البته والدین می توانند برای راه اندازی بیشتر تخلیل کودک به او طریقه ای مختلف نقاشی کردن را یاد دهند که نمونه این کار به این صورت است که ابتدا دو برگه سفید داشته باشید سپس یکی از برگه ها را، با رنگی از پاستیل رنگ کنید سپس برگ دوم را روی آن قرار داده و بعد از آن روی برگه نقاشی بکشید با کشیدن نقاشی روی برگه می بینید که در برگه دوم نیز همان نقاشی چاپ شده است.

در نگاه بیشتر ببینید