رونق تولید ملی | جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

بازدید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارخانه نساجی فردوس - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارخانه نساجی فردوس