رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸

بازدید مهندس آینه دار مدیر کل و معاونین و مدیران حوزه معاونت فنی صداوسیمای خراسان جنوبی از فرستنده تلویزیونی و اف ام تقی قنبر بیرجند. - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مهندس آینه دار مدیر کل و معاونین و مدیران حوزه معاونت فنی صداوسیمای خراسان جنوبی از فرستنده تلویزیونی و اف ام تقی قنبر بیرجند.

بازدید مهندس آینه دار مدیر کل و معاونین و مدیران حوزه معاونت فنی صداوسیمای خراسان جنوبی از فرستنده تلویزیونی و اف ام تقی قنبر بیرجند.