رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

بازدید مهندس آینه دار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی و مهندس میرزایی فرماندار شهرستان فردوس از مجموعه آبگرم معدنی فردوس و بازارچه های نوروزی صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ فردوس. - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مهندس آینه دار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی و مهندس میرزایی فرماندار شهرستان فردوس از مجموعه آبگرم معدنی فردوس و بازارچه های نوروزی صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ فردوس.

بازدید مهندس آینه دار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی و مهندس میرزایی فرماندار شهرستان فردوس از مجموعه آبگرم معدنی فردوس
و بازارچه های نوروزی صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ فردوس.