جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل پشتیبانی فنی صدا و تصویر از ساختمان جدید مرکز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مدیرکل پشتیبانی فنی صدا و تصویر از ساختمان جدید مرکز خراسان جنوبی

مدیرکل پشتیبانی فنی صدا و تصویر سازمان از نزدیک در جریان روند تجهیز و راه اندازی استدیوهای صدا و سیمای خراسان جنوبی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی ، همتی مدیرکل پشتیبانی فنی صدا و تصویر سازمان در بازدید یک روزه از ساختمان جدید مرکز خراسان جنوبی ضمن بررسی روند تجهیز و راه اندازی استدیوهای رادیویی و تلویزیونی، رفع نیازهای فنی مرکز به ویژه مشکلات مربوط به بهره برداری از استدیوهای تولید و پخش صدا و سیما را از مهمترین برنامه های کاری خود در این سفر برشمرد. وی همچنین نظارت دقیق مرکز در مراحل ساخت و تجهیز ساختمان جدید و برطرف نمودن نواقص احتمالی آن قبل از افتتاح رسمی را قابل تقدیر دانست.

 ثقفی مدیرکل مرکز خراسان جنوبی نیز نقش پشتیبانی فنی در امر نظارت و ارائه خدمات و تمهیدات لازم برای استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات فنی، با توجه به تنگناهای مالی فعلی را بسیار موثر و راه گشا ارزیابی کرد.