رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

بازداشت یک جاعل در بیرجند به اتهام دو میلیاد ریال کلاهبرداری - نمایش محتوای خبر

 

 

بازداشت یک جاعل در بیرجند به اتهام دو میلیاد ریال کلاهبرداری

یک جاعل در بیرجند به اتهام دو میلیاد ریال کلاهبرداری بازداشت شد.

فردی 40  ساله به اتهام جعل امضا و دو میلیارد ریال کلاهبرداری در بیرجند بازداشت شد.

سرهنگ عرب زاده ، رئیس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت : پنج نفر که براي خانه دار شدن با يک شرکت ساختماني قرارداد بسته بودند با مراجعه به پليس آگاهي و طرح شکايتي از اعضاي اين شرکت مبني بر اين که چندين بار از اعضا پول دريافت شده و پروژه پيشرفتي ندارد از پليس تقاضاي پيگيري موضوع را کردند .

سرهنگ عرب زاده افزود : يکي از شاکيان براي پيگيري واحد آپارتماني خود به شرکت مراجعه مي کند و متوجه مي شود واحد هاي در حال ساخت فقط 30درصد پيشرفت فيزيکي دارد و موضوع را به ديگر اعضا منتقل مي کند و پس از تشکيل چندين جلسه با هيئت مديره شرکت ساختماني به تفاهم مي رسند که از اين شرکت انصرف داده و با گرفتن پول خود محل ديگري را براي خانه دار شدن انتخاب کنند .

وي گفت : از آن جا که اين پنج عضو وجه هاي درخواستي را به طور کامل به شرکت پرداخت کردند توسط يکي از اعضاي هيئت مديره مراحل کار انصراف آنها انجام و درقبال پول خود چک دريافت کردند .

عرب زاده تصريح کرد : در زمان وصول چک ها هنگامي که اين پنج نفر به بانک مراجعه مي کنند متوجه جعلي بودن چک ها مي شوند که مشخص شد عضو هيئت مديره با جعل امضاي رئيس هيئت مديره شرکت ، چک ها را تحويل داده است .

وي افزود : پرونده افراد مالباخته پس از نوشتن طرح شکايت و گرفتن دستور مقام قضائي در اداره مبارزه با جرايم کلاهبرداري مورد بررسي قرار گرفت .

رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي گفت : کارآگاهان با گرفتن اظهارات شاکيان با هماهنگي مقام قضائي فرد خاطي را به پليس آگاهي احضار کردند .  

وي افزود : متهم به کلاهبرداري و جرم خود اظهار داشت با جعل امضاء رئيس هيئت مديره و پرداخت پول اعضاء با چک ؛ نامه انصراف آنها را گرفتم و مبلغ دو میلیارد ريال از آنها کلاهبرداري کردم .

سرهنگ عرب زاده تصريح کرد : متهم با تشکيل پرونده به دادسرا معرفي و با قرار صادره روانه زندان شد .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی