رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸

آیین امضا تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی - نمایش محتوای عمومی

 

 

آیین امضا تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی

آیین امضا تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی