جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

ایجاد 6 مزرعه الگویی در طبس - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد 6 مزرعه الگویی در طبس

6 مزرعه الگویی در طبس ایجاد شد.

6 مزرعه الگویی در طبس ایجاد شد که  از نتایج ایجاد این مزارع تولید محصولی مقاوم در مقابل شوری وخشکی است.

داوود بخشایی، مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: کشت الگویی در 7 هکتار از مزارع روستاهای محمد آباد، هاشم آباد، کریت، حسن آباد و سریک اجرا شد.

 وی افزود: گندم،جو و تریتیکاله محصولاتی است که در مزارع الگویی کشت شد و کارشناسان جهاد کشاورزی از نزدیک بر روند کاشت، داشت و برداشت آنها نظارت کردند.

در مزارع الگویی،جایگزین کردن محصولات کم آب بر، ارقام زودرس و میان رس نیز دنبال می شود.

امسال بیش از 3 هزار و 900 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان طبس زیرکشت گندم و جو رفت که از آنها بیش از  9 هزار 750 تن محصول برداشت شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی