رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

ایجاد 3 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد 3 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد .

3 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد که این رشته ها شامل کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی با ظرفیت 4 دانشجو و کارشناسی ناپیوسته دو رشته هوشبری و اتاق عمل با ظرفیت 20 دانشجو برای هر رشته است .

کلاسهای آموزشی رشته های کارشناسی ارشد از امروز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آغاز شده است و کلاسهای کارشناسی از مهر آغاز می شود .

حسینی ، مدیر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : با راه اندازی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی ، هم اکنون تعداد رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه به 9 رشته افزایش یافته است .

آقای حسینی با اشاره به فعال بودن 27 کد رشته کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود : در مجموع 3 هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان جنوبی