سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ایجاد 1300 شغل در واحدهای صنفی خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد 1300 شغل در واحدهای صنفی خراسان جنوبی

1300 شغل در واحدهای صنفی خراسان جنوبی ایجاد شد.

هزار و 300 شغل از آغاز امسال در واحدهای صنفی خراسان جنوبی ایجاد شد.

مهدی ماهگلی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: این فرصتهای شغلی با صدور 897 پروانه کسب صنفی در این مدت ایجاد شده است.

مهدی ماهگلی افزود: از این تعداد 166 پروانه تولیدی، 437 پروانه توزیعی و 294 پروانه خدماتی و خدمات فنی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: شهرستان بیرجند و قاین به ترتیب با 406 و 159 مورد بیشترین پروانه‌های صادر شده و شهرستانهای زیرکوه و خوسف با 18 و 13 پروانه، کمترین پروانه‌های صنفی صادر شده در سه ماه اول امسال داشته است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی