سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ایجاد رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری در دانشگاه بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری در دانشگاه بیرجند

رشته کارشناسی ارشد منابع طبیعی گرایش آبخیزداری در دانشگاه بیرجند راه اندازی شد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند گفت: 10 دانشجوی کارشناسی ارشد در این رشته مشغول به تحصیل می شوند.

آقای رضایی افزود: همم اکنون 50 دانشجو در 3 رشته کارشناسی ارشد و 260 دانشجو در 2 رشته کارشناسی منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه بیرجند درس می خوانند.