جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

آژیر قرمز کرونا - نمایش محتوای خبر

 

 

آژیر قرمز کرونا

آژیر قرمز کرونا

اصرار به انجام برخی از رفتارهای پرخطر، مهار کرونا را در کشور سخت تر می کند.