سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اهدای 30 درخت زکات شجره طیبه در سرایان - نمایش محتوای خبر

 

 

اهدای 30 درخت زکات شجره طیبه در سرایان

کشاورزان شهر سه قلعه سرایان استان خراسان جنوبی 30 اصله درخت برای زکات شجره طیبه اهدا کردند .

اربابي ، مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان سرايان گفت: این درختها پسته است که کشاورزان آنها را برای کمک به نیازمندان به عنوان شجره طیبه اهدا کردند.

اربابي افزود: در ﻃﺮح ﺷﺠﺮه ﻃﯿﺒﻪ ﺑﺎﻏﺪاران محصول درﺧﺘﺎن خود را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ  ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در اﺧﺘﯿﺎر اين نهاد حمايتي ﻗﺮار ﻣﯽ دهند تا بين نيازمندان توزيع شود.

مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان سرايان گفت: اهداي درخت در شجره طيبه بسته به نيت خيران به صورت يک ساله، چند ساله و يا مادام العمر است .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای خراسان جنوبی