رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انتصاب مشاور مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

انتصاب مشاور مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی

انتصاب مشاور مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در شورای معاونین و مدیران ستادی مرکز طی حکمی از طرف علیرضا آینه دار مدیر کل صداو سیمای خراسان جنوبی آقای احمد محبی به عنوان مشاور کل صدا و سیمای خراسان جنوبی منصوب گردید.