سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

انتشار مجله علمی –پژوهشی زعفران در دانشگاه بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

انتشار مجله علمی –پژوهشی زعفران در دانشگاه بیرجند

برای اولین بار در کشور مجله علمی –پژوهشی زعفران در دانشگاه بیرجند منتشر شد .

معاون پزوهشی دانشگاه بیرجند و مدیر مسئول مجله علمی –پزوهشی زعفران گفت :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 105138/18/3 مورخ 9/7/92 با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به نشریه پژوهش های زعفران موافقت نموده است  .

بهدانی با بیان اینکه  این نشریه به صاحبامتیازی دانشگاه بیرجند و با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران اولین شماره آن در تابستان امسال  توسط گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند منتشر شد افزود :  بعد از انتشار اولین شماره ، این نشریه توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم  مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارزیابی با اعطای درجه علمی –پژوهشی به این مجله موافقت گردید .

بهدانی پرداختن به بحث تحقیقاتی زعفران در این نشریه  را برای استان و کشور مهم دانست و اظهار داشت : این مجله دومین نشریه  علمی  دانشگاه بیرجند است که درجه علمی –پژوهشی دارد که اولین نشریه دانشگاه در این زمینه با عنوان تنشهای محیطی در علوم زراعی است

وی افزود : دانشگاه بیرجند دارای 11 نشریه بوده که برخی از آنها در دست اقدام و برخی در حال انتشار است  همچنین  سایت نشریه پژوهشهای زعفران www.sj-srg.ir و پستالکترونیک info@sj-srg.ir  می باشد .

 منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی