رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

انتخابات نظام پرستاری همزمان با سراسر کشور در فردوس - نمایش محتوای عمومی

 

 

انتخابات نظام پرستاری همزمان با سراسر کشور در فردوس

در این انتخابات ۲۰ نفر کاندیدا شدند و پس از رای گیری ۶ نفر پرستار، دو نفر بهیار و یک نفر اتاق عمل یا بیهوشی انتخاب می شوند.