جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

آموزش 154 نفر از آغاز امسال در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش 154 نفر از آغاز امسال در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوسف

حسنی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوسف همچنین از اضافه شدن رشته سفالگری از سال آینده به رشته های این مرکز خبر داد و گفت: با توجه به قدمت این رشته در خوسف، تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن خریداری شده و سال آینده علاقمندان می توانند آموزشهای لازم را فرا گیرند.