جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

آموزش نحوه ریشه یابی خطاهای پزشکی به 85 کارشناس - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش نحوه ریشه یابی خطاهای پزشکی به 85 کارشناس

85 کارشناس نحوه ریشه یابی خطاهای پزشکی را آموزش دیدند.

85 کارشناس نحوه ریشه یابی خطاهای پزشکی را آموزش دیدند.

85 نفر از کارشناسان ایمنی، مسئولان فنی، کارشناسان اعتبار بخشی و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان های خراسان جنوبی در کارگاهی با نحوه ریشه یابی خطاهای پزشکی پیش گیراننده آشنا شدند .

دهقان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: چنانچه ایمنی بیمار در بیمارستان بیشتر و کاهش مخاطرات وجود داشته باشد اعتبار بیمارستان افزایش می یابد.

منبع:معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی