سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به 92 تبعه افغانی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به 92 تبعه افغانی در خراسان جنوبی

92  تبعه افغانیاز آغاز امسال آموزش های فنی و حرفه ای را در خراسان جنوبی فرا گرفتند .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت : این افاغنه در رشته های رایانه ، معرق ، کاشی کاری و دوخت مانتو آموزش دیدند .

آقای خوشایند افزود : 52 تبعه افغانی آموزش دیده زن و بقیه مرد هستند که به تمامی آنها گواهینامه مهارت اعطا شده است .

بسیاری از افاغنه آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه ای ، پس از گذراندن دوره های مقدماتی ، با آموزش در دوره های مربیگری نیز ، برای آموزش به هموطنانشان به مرکز آموزش فنی و حرفه ای فراه افغانستان که یکسال پیش به همت فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تجهیز شده است برمی گردند .

 سال گذشته  نیز 60 تبعه افغانی آموزشهای فنی و حرفه ای را در خراسان جنوبی فرا گرفتند .

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی