رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

امضا تفاهم نامه همکاری معدنی خراسان جنوبی با شرکت ایرلندی - نمایش محتوای خبر

 

 

امضا تفاهم نامه همکاری معدنی خراسان جنوبی با شرکت ایرلندی

تفاهم نامه همکاری معدنی خراسان جنوبی با شرکت ایرلندی امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنعت، معدن و تجارت با یک شرکت ایرلندی برای توسعه فعالیتهای اکتشافی معدنی در استان به امضا رسید .

شهرکی ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این تفاهم نامه همکاری برای انجام آغاز عملیات اکتشاف و شناسایی پتانسیل های معدنی در پهنه هزار کیلومتر مربعی شاه سلیمان علی شهرستان خوسف منعقد شد.

شهرکی گفت: بر اساس این تفاهم نامه سرمایه گذار موظف به انجام مطالعات اکتشافی گسترده و سیستماتیک در این منطقه است و نتایج اقدامات صورت گرفته در هر مرحله، به این سازمان ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: درصورت شناسایی ذخایر معدنی اقتصادی، برنامه ریزی برای ایجاد صنایع وابسته صورت خواهد گرفت.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی