سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه‌ای بین اداره کل فنی و حرفه‌ای و فرمانداری - نمایش محتوای خبر

 

 

امضای تفاهم نامه‌ای بین اداره کل فنی و حرفه‌ای و فرمانداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، برگزاری دوره های آموزش تخصصی بر اساس نیاز هر منطقه با استفاده از امضای تفاهم نامه ای بین  اداره کل فنی وحرفه ای وفرمانداریپتانسیل موجود، برگزاری دوره های آموزش گردشگری در روستاهای هدف گردشگری، برگزاری دوره های آموزش و بازاریابی صنایع دستی با مشارکت همه دستگاه و برگزاری دوره های آموزشی برای ترویج کشت های جایگزین در راستای بهره وری آب وخاک در روستاهای پر جمعیت  از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه در  شورای مهارت خوسف منعقد شد.