رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

آمریکا حامی فاسدترین و پلیدترین حکومتهای دنیا - نمایش محتوای خبر

 

 

آمریکا حامی فاسدترین و پلیدترین حکومتهای دنیا

آمریکا از فاسدترین و پلیدترین حکومتهای دنیا ، به طور صریح دفاع می کند .

احمد توکلی ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان و تشکلهای دانشجویی خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند با بیان این مطلب گفت : حتی در جنگل هم یک قانون نسبی وجود دارد اما در دنیای ما آدمها با وجود ستمگرانی همچون آمریکا ، هیچ حساب و کتابی وجود ندارد .

احمد توکلی افزود : خواهران و برادران ، سلطه طلبی یک واقعیت است و صاحبان سلطه امروز ، امپراتوری های مدرن هستند که تلاش میکنند با جنگ نرم همه جریان های کشورهای مختلف را به نفع خود تغییر دهند .

وی با بیان اینکه امروز آمریکا سلطه دلار بر دنیا دارد گفت : آمریکا و کشورهای سلطه طلب ، هم از زور و هم از تزویر استفاده می کنند تا راه نفوذ بر کشورها و ملت ها را تسخیر کنند .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود : آمریکا با اراده سیاسی ، نابود کردن دولت و ملت ما را نشانه گرفته است و با فروش اسلحه به گروههای متخاصم قصد نابودی ملتهای مسلمان به ویژه ایران اسلامی را دارد ، به همین دلیل آمریکا دشمن واقعی و خونی ماست .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی