رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

امروز دومین روز هوای بسیار ناسالم بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

امروز دومین روز هوای بسیار ناسالم بیرجند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست استان با بیان امروز دومین روز هوای بسیار ناسالم بیرجنداینکه روز گذشته هم هوای بیرجند در شرایط بسیار ناسالم بود، گفت: امروز شاخص کیفیت هوا 261 و دیروز هوا با شاخص کیفیت 290 گزارش شد.

 هاشم آبادی با اشاره به اینکه کیفیت هوا از ساعت 11 ظهر روز گذشته تا ساعت 11 ظهر روز جاری سنجیده می شود، افزود:از ابتدای امسال تاکنون بیرجند سه روز هوای بسیار ناسالمی داشته است.

وی گفت: در خراسان جنوبی دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا وجود دارد که ایستگاه نهبندان هم اکنون به دلیل فنی غیر فعال است.

خوب، قابل قبول، ناسالم گروه حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک از مراحل شرایط هوا است.