سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

امام علی (ع) و فقیر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امام علی (ع) و فقیر

 

 

روزی امام حسن(ع) با یکی از یاران امام علی(ع) مشغول پختن جگر بودند که یکی از یاران به امام حسن(ع) گفت: عجیب است که امیرالمومنین غذایی مثل جگر گوسفند طلب کرده اند . امام حسن (ع) فرمودند: ایاشن یکسال است که هوس خوردن جگر سرخ شده را دارند، ولی اکنون به من گفته اند این غذا را برای افطار آماده کنم و برایشان ببرم. غذا آماده شد و نزد ایشان بردند که در خانه کوبیده شد. امام علی(ع) فرمودند بروید و در را بازنکیند . امام حسن(ع) در را باز کردند و بازگشتند و فرمودند: فقیریست در جلوی در که تقاضای غذا دارد. امام علی(ع) در جواب فرمودند: پسرم! این را برای سائل ببر تا ما در قیامت این را در نامه اعمال خود نبینیم که شما بهره های پاکیزه و لذیذ خود را در زندگی دنیایی خود بردید و کامروا شدید

در نگاه بیشتر ببینید