جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

آمار بارندگی ها در استان زیر خط میانگین - نمایش محتوای خبر

 

 

آمار بارندگی ها در استان زیر خط میانگین

بارندگی ها در استان زیر خط میانگین قرار دارد.

آمار بارندگی ها در استان خراسان جنوبی زیر خط میانگین قرار گرفت.

از آغاز سال زراعی 94-95، میانگین بارندگی ها در استان خراسان جنوبی به 57 میلیمتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 36 درصدی و نسبت به درازمدت کاهش 46 درصدی را نشان می هد.

به گفته کارشناس هواشناسی، میانگین بارندگی های استان در یک هفته اخیر 9 دهم میلیمتر بوده که روستای خرو طبس با 13 میلی متر رکودار این بارندگی هاست و بعد از آن فردوس با 5.5 دهم میلیمتر و بیرجند با 9 دهم میلی متر قرار گرفته است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی