جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

آماده سازی مسیر دسترسی گردشگران به کانالهای قنوات بلده - نمایش محتوای خبر

 

 

آماده سازی مسیر دسترسی گردشگران به کانالهای قنوات بلده

مسیر دسترسی گردشگران به کانالهای قنوات بلده آماده شد.

مسیر دسترسی برای بازدید گردشگران از بخش های داخلی کاریزهای مجموعه جهانی قنوات بلده فردوس آماده شد.

اقدس کرم پور، مدیر پایگاه مجموعه جهانی قنوات بلده فردوس گفت: این مسیر بر روی یکی از میله چاه های کاریز گرم که دهمین کاریز از مجموعه قنوات بلده است، احداث شده تا گردشگران برای بازدید و آشنایی بیشتر با پیچیدگی های مهندسی قنات بتوانند از مسیرهای زیرزمینی هم بازدید کنند.

اقدس کرم پور اعتبار اولیه اجرای این طرح را 50 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی زیرساخت های گردشگری قنات اعلام کرد.

مجموعه قنوات بلده فردوس تیر امسال در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

قنات بلده فردوس با 15 رشته قنات و چهار دهنه چشمه به عنوان دستاورد نبوغ بشری در جهان مطرح شده است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی