جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

اقدام خیرخواهانه بانوان استان در کمک به عتبات عالیات - نمایش محتوای خبر

 

 

اقدام خیرخواهانه بانوان استان در کمک به عتبات عالیات

80 بانوی بسیجی شهرستان نهبندان در امری خداپسندانه دستمزد کار در مزارع پنبه را به ستاد بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان نهبندان گفت:این بانوان با کار در مزارع پنبه منطقه چاهداشی نهبندان حدود  15 میلیون ریال  دستمزد یک روز کار خود را برای بازسازی عتبات عالیا ت اهدا کردند.

آقای بخشی افزود: مردم شهرستان نهبندان از ابتدای امسال 950 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.