جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

افزایش 5.4 درصدی ولادتهای شهری در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 5.4 درصدی ولادتهای شهری در خراسان جنوبی

ولادتهای شهری در استان افزایش 5.4درصدی یافت.

ولادت های شهری در استان خراسان جنوبی 5.4 درصد افزایش یافت.

علی پورحسین، مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از آغاز امسال 4 هزار و 727 نوزاد در استان متولد شدند که این تعداد 70 نفر بیشتر از کودکان متولد شده در مدت مشابه پارسال است.

در مدت مشابه پارسال 4 هزار و 657 نوزاد در خراسان جنوبی متولد شدند.

علی پورحسین افزود: 3 هزار و 430 نوزاد از متولدان امسال، در شهرها متولد شدند که این تعداد در مقایسه با متولدان شهری مدت مشابه پارسال که 3 هزار و 253 نوزاد بودند، 5.4 درصد افزایش یافت.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: ولادتهای روستایی استان از آغاز امسال 7.62 درصد کاهش داشت.

دو هزار و 418 نوزاد از متولدان امسال در خراسان جنوبی، پسر و دو هزار و 309 نوزاد، دخترند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی